هواپونوپونو چیست _ هواپونوپونو روشی است برای ایجاد تعادل و نظم کامل، برای شفا دادن یک موقعیت. هواو یعنی ایجاد کردن، انجام دادن و خلق کردن؛ پونو یعنی تعادل، خوب بودن، درست بودن و داشتن نظم کامل.
هواپونوپونو اولین بار توسط مورنا سیمئونا بازگو شد. او تیره ای از کاهوناها (کارشناسان) است و تصمیم گرفت برای کمک به رهایی افراد از تروماها و وقایع غمگین گذشته که در ناخودآگاه شان ثبت شده و هر لحظه از زندگی شان را تحت الشعاع قرار می دهد، روش تأثیرگذار هواپونوپونو را که از آموزه های باستانی روش هونای مردمان هاوایی گرفته شده به روز کند.
مورنا عاشق انسان ها بود، سعی داشت تا به همه کمک کند تا از شر رفتارهای ناخودآگاه شان خلاص شوند و لایه های زیرین ضمیر ناخودآگاه شان را پاک کنند.

کتاب محدودیت صفر به قلم دکتر جو ویتالی و دکتر هولن برگرفته از آموزه های مورنا در مورد این روش پاکسازی یعنی هواپونوپونو است. دکتر هولن که از شاگردان مورنا بود، تصمیم میگیرد که از این روش برای پاکسازی درون و رسیدن به آرامش استفاده کند و در این میان به افراد زیادی کمک کرد. کلاس های زیادی برگزار کرد و مردم را با این روش باستانی آشنا ساخت.

دکتر ویتالی که داستان این پزشک عجیب و غریب را که بدون درمان های پزشکی اقدام به درمان بیمارهای روانی یک تیمارستان کرد، می شنود و درصدد بر می آید تا راز او را کشف کند و بالاخره با تلاش بسیار، این پزشک یعنی دکتر هولن را پیدا می کند و از او می خواهد که این روش مرموز و عجیب را به او بیاموزد و در این میان دوستی عمیقی بین آن ها شکل می گیرد و ویتالی با کمک دانسته های هولن و چیزهایی که خودش دریافته بود اقدام به نوشتن کتاب (رسیدن به محدودیت صفر ) یعنی همان پاکسازی کوانتومی (هواپونوپونو) می کند.

Home » پاکسازی هو اپونو پونو

هیچ محصولی یافت نشد.